انواع چرم طبیعی از نظر رنگ و طرح چرم طبیعی از نظر طرح به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: 1- چرم طبیعی ساده (بدون طرح) 2- چرم طبیعی طرحدار هر دو گروه شامل تنوع رنگ و تنوع در نوع پوست بکار رفته (گاو، بز، کروکدیل، شتر، مار و…) می باشند. برای آشنایی بیشتر تصویر بعضی از نمونه ها و رنگ ها را در زیر مشاهده میکنیم:

انواع چرم ساده

چرم قهوه ای ساده

چرم مشکی ساده

چرم سرمه ای ساده

چرم قهوه ای – عسلی ساده